Activitats Espai Avinyó

S'està realitzant la subscripció

*

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en enviar aquest formulari, doneu consentiment, marcant les caselles a l’efecte a què l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades amb les finalitats i motivacions que s’indiquen més endavant.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers . Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Les vostres dades seran conservades el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

* Inscripció a l‘Activitat de l’Espai Avinyó amb la finalitat de gestionar els contactes de les persones interessades (tractament 0545 Programa d’interculturalitat).
Subscripció al servei d’informació de les activitats de l’Espai Avinyó amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat municipal (tractament 0162) i en concret de l’acció intercultural de la ciutat i dels seus programes i serveis.
Subscripció al Butlletí informatiu d’Interculturalitat amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat municipal (tractament 0162) i en concret de l’acció intercultural de la ciutat i dels seus programes i serveis.